Program Szkoły Promującej Zdrowie

Harmonogram działań w oparciu o program Szkoły Promującej Zdrowie na rok szkolny 2021/2022

Raport roczny Szkoły Promującej Zdrowie 2019/2020

Raport roczny Szkoły Promującej Zdrowie 2020/2021

 

Działania na rzecz promocji zdrowia:

 • Akcja szkolna,, Sprzątanie Świata"
 • Działania na rzecz zdrowych zębów- fluoryzacja, lekcje pokazowe, filmy edukacyjne. Klasy 1-3
 • Zamknięcie lata  w słoiku...- Zimowe zaprawy wykonane przez uczniów klas 1-3
 • Dzień dyni - wystawa, wartości odżywcze
 • Zdrowie na talerzu- wykonanie kanapek przez uczniów na lekcjach wychowawczych
 • Dzień Zdrowego Jedzenia- klasa 2 poznawała nawyki żywieniowe
 • Dzień Walki z Otyłością ( akcja szkolna) g pomiar BMI, mierzenie ciśnienia, ważenie, słuchanie bicia serca przy pomocy stetoskopu, gry, zabawy, rebusy, quizy.
 • Światowy Dzień Tolerancji- krzyżówki w klasach 4-8 i rysowanie e-motek w klasach 1-3.
 • Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec dzieci- szkoła oklejona hasłem- STOP PRZEMOCY, wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy byli ubrania na kolor pomarańczowy.
 • Akcja szkolna  ,, Zdrowy Tydzień"- na każdy dzień tygodnia był przewidziany zdrowy posiłek, który dzieci przynosiły ze sobą z domów i jadły podczas przerw.
 • Narodowy Dzień Sportu- w klasach 1-3 był przeprowadzony tor przeszkód, klasy 4-8 brały udział w biegu z przeszkodami.
 • Europejski Tydzień Sportu- Cały tydzień były przeprowadzane różne konkurencje klasowe.
 • Powiatowy Turniej w Piłkę Nożną Chłopców- klasy 4-6 i 7-8.
 • Zabawa i zdrowa rywalizacja- dzieci brały udział w sprawnościowym torze przeszkód, co spowodowało u nich odstresowanie.
 • W naszej Szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
 • Realizujemy także aktywne przerwy dla dzieci.