W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe Naszej Instytucji, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych.

Dyrektor Naszej Przykładowej Instytucji w Gminie zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Sprawozdanie obejmuje Wprowadzenie do sprawozdania, Rachunek Wyników i Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz informację dodatkową.

Przedstawiamy sprawozdanie finansowe z realizacji w roku 2014 roku projektu Aktywni i Twórczy.