Zgoda na pomiar temperatury pdf

Wniosek o zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego pdf

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa pdf

Wniosek o wydanie opinii o dziecku pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły pdf

Informacja o stanie zdrowia dziecka w okresie pandemii koronawirusa pdf

Statut Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Lipiej Górze pdf

Program wychowawczo - profilaktyczny pdf

Procedura przyprowadzania i odbioru dziecka pdf

Procedura bezpieczeństwa pdf

Procedura przebywania na świeżym powietrzu pdf

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami pdf

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 pdf

 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.