Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta
mgr Małgorzata Rychert

:: :: ::