"Pamięć to pamiętnik, który zawsze nosimy ze sobą"

Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w akcji MEN #SzkołaPamięta. Wszystkie klasy w pełni zaangażowały się w działania Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie wykonali  - gazetki ścienne, wystawy klasowe ku czci znanych pisarzy, ekologiczny znicz. W każdej klasie zapalono światełko pamięci.