W czerwcu odbyły się konkursy klasowe: klasa II - ,,Mistrz pięknego pisania" oraz klasa III -,,Mistrz pięknego czytania", ,,Mistrz pięknego pisania", oraz ,,Mistrz tabliczki mnożenia i dzielenia".
Oto wyniki:
klasa II
,,Mistrz pięknego pisania"- Marcel Kończak
 
klasa III
,,Mistrz pięknego pisania"- Kacper Szymański
,,Mistrz pięknego czytania"- Witosław Kobus
,,Mistrz tabliczki mnożenia i dzielenia"- Fabian Miętkiewicz
 
Organizatorem konkursów była p. Marta Nowak.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do udziału w innych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.