W mijającym roku szkolnym uczniowie klasy II realizowali na zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (muzyczno-plastyczne) Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pt. "Kreatywne Prace Plastyczne”. Uczniowie wykonywali na lekcjach prace plastyczne bez używania gotowych szablonów. Wszystko co powstawało było od początku do końca ich pracą. Projekt miał na celu zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne. Była to też forma arteterapii rozwojowej dla dzieci połączonej z profilaktyką zdrowia psychicznego. Uczniowie świetnie bawili się tworząc bardzo ciekawe prace. Oto kilka przykładowych prac:)

Maria Semrau