Inwestujemy w naszą planetę
Tegoroczny Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia był w naszej szkole poświęcony głownie segregowaniu odpadów i ochronie klimatu. Wszyscy uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych, polegających na segregowaniu odpadów, rozpoznawali rodzaje odpadów, typy koszy do których wkładamy śmieci itp.. Zajęcia przeprowadziły Panie z Firmy Alba, która odpowiada za wywóz i selektywną zbiórkę odpadów w naszej gminie. W dniach poprzedzających 22 kwietnia na lekcjach geografii i przyrody uczniowie wykonywali postery pod hasłem Chroń klimat, a w Dniu Ziemi podzielili się swoją wiedzą w ogólnoszkolnym konkursie na ten sam temat, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zachowań proekologicznych w domu przyjaznym Ziemi.
Lidia Ajchsztet