Podobnie jak w ubiegłych latach nasza szkoła przyłączyła się do akcji Szkoła Pamięta!

Jest to akcja MEiN odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji Świąt zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Uczniowie klasy III i IV przygotowali wiązanki na pomniki zmarłych nauczycieli, a także zmarłych Powstańców Wielkopolskich. Uczniowie klasy VII a i VII b uporządkowali stary cmentarz w Lipiej Górze oraz groby nauczycieli i powstańców w Jaktorowie i Lipie.

 
Akcja ,,Szkoła Pamięta" 2021 r. działania:
- uporządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów w okolicy,
- przygotowanie gazetek ściennych w każdej klasie przedstawiających znicz
- zapalenie znicza oraz ustawienie wiązanki pod tablicą patrona szkoły
- przygotowanie stroików na groby
- ustawienie wiązanek oraz zniczy na grobach zmarłych nauczycieli
- wykonanie prac plastycznych podczas zajęć edukacji informatycznej
- organizacja konkursu szkolnego pt. ,, Światełko pamięci" , która miała na celu zapalenie w domach światełka , znicza, lampki symbolizującej pamięć o zmarłych