Kolejny raz pomagamy Ziemi

„Ponieważ Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się Ziemią. Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza, utrzymując ją w czystości i szczęściu.

Od 17 września do 24 września 2021 r. w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjno-wychowawczy pt.., Jesteśmy eko i dbamy o środowisko".

W związku z tym zrealizowaliśmy wiele ciekawych zadań:

- posprzątaliśmy swoje pokoje z niepotrzebnych, bezużytecznych zabawek

- wzięliśmy udział w krótkiej lekcji ekologii z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej z Szamocina Panem Michałem Jędraszczakiem

-  wzięliśmy udział konkursach: ,, Serce z surowców wtórnych", "Czysta Ziemia"

- posprzątaliśmy okolicę niedaleko naszej szkoły

- uczniowie młodszych klas wykonali roboty z surowców wtórnych

- Samorząd Uczniowski rozdał ulotki o tematyce: Jak łatwo i poprawnie segregować śmieci, żeby zajmowały mało miejsca?