Nasza szkoła, wraz z wieloma krajami na całym świecie, i w tym roku wzięła udział w obchodach Europejski Dzień Języków, który obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ 26 września 2021 r. przypada 20. rocznica EDJ. Poprzez udział w wydarzeniach szkolnych, quizach, konkursach i pogadankach, staramy się realizować podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków, którymi są:

  1. ukazanie znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei  wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
  2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
  3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią.

 

W naszej szkole EDJ obchodzony był w dniach 29 - 30.09. 2021 r.

Uczniowie najmłodszych klas I. i II. poznawali czym jest różnorodność językowa oraz wielokulturowość, jak również wzięli udział w konkursie: What colour is it?. Zwycięzcą tego konkursu została Kornelia Michalska z klasy II, która bezbłędnie zapamiętała i nazwała kolory w języku angielskim!

Uczniowie klasy III uczestnicząc w konkursie: T-shirt Content mieli możliwość wykazania się ogromną kreatywnością przedstawiając oczyma wyobraźni swoją definicję wielokulturowości, tolerancji, koniczności poszerzania wiedzy na temat innych kultur, wykonując swój własny projekt koszulki z logo EDJ.

Dla uczniów starszych klas odbył się Quiz wiedzy o Europie, obejmujący zagadnienia historyczne, geograficzne oraz kulturowe. W tej konkurencji uczniowie nie tylko musieli wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji, ale także doskonałą pamięcią – wybrany uczeń czytał pytanie, mając czasami do dyspozycji trzy opcje odpowiedzi, następnie powtarzał wszystko na głos swoim kolegom. Było to nie lada wyzwanie dla wszystkich uczniów! Zwycięzcą tego konkursu został Marcel Mańczak z klasy VIII a, który odpowiedział na najwięcej pytań z wielu dziedzin.

Klasy VII b i VIII a rywalizowały między sobą w konkursie: Words that Begin with… Uczniowie w ciągu 30 sekund musieli podać jak najwięcej wyrazów w języku angielskim zaczynających się na wylosowaną przez nauczyciela literę. Niedościgniona w tej konkurencji była Edyta Kuzanowska z klasy VIII a, dla której żadna litera alfabetu nie jest barierą!

Na lekcji języka angielskiego uczniowie podejmowali wiele wyzwań: klasa IV podjęła próbę nauczenia się piosenki w języku francuskim! Wielu uczniów miało możliwość wzięcia udziału w Challenge – Wyzwaniu językowym: w ciągu 15 sekund musieli jak najwięcej razy powiedzieć: Happy birthday to you, Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Happy birthday to you, wszystkiego… Niepokonana w tej konkurencji okazała się Amelia Pawlak z klasy VIII a, która w ciągu 15 sekund była w stanie 15 razy powiedzieć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin… na przemian, raz w języku polskim, następnie w języku angielskim. Myślicie, że to jest łatwe? Spróbujcie pobić ten rekord!

W tym roku również sami uczniowie zachęcali sowich kolegów do poznawania obcych krajów przygotowując dla siebie nawzajem krzyżówki na temat różnych państw. Na szczególną pochwałę zasługują klasy VI, VII b oraz VIII a, które przygotowały krzyżówki o Francji, Włoszech i Mołdawii.

Amelia Pawlak oraz Błażej Latański wcielili się w rolę reporterów i przeprowadzali wywiad z nauczycielami pytając o ważność celebrowania EDJ oraz jak można by w przyszłości zachęcić całą społeczność uczniowską do udziału w obchodach tego święta.

Trzymamy kciuki za naszych uczniów, którzy reprezentują naszą szkołę w międzynarodowym konkursie Bake-Off zorganizowanym przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych!!! Zgłoszenie do tego konkursu wysłała: Luiza Kaczmarek VII b, Roksana Łytka VIII a, Edyta Kuzanowska VIII a, Marcel Mańczak VIII a.

 

Wszystkim Wam Drodzy Uczniowie i Nauczyciele dziękuję za wspólne świętowanie 20. Rocznicy Europejskiego Dnia Języków😊

 

Agnieszka Nowicka