Plan nauczania hybrydowego:

poniedziałek

klasa

rodzaj nauczania

sala

strefy przebywania na przerwach

IV

zdalnie w domu

-

-

V

stacjonarnie w szkole

8

plac zabaw

VIa

zdalnie w domu

-

-

VIb

stacjonarnie w szkole

4

polbruk przy budynkach gospodarczych

VIIa

stacjonarnie w szkole

1

plac przed szkołą

VIIb

zdalnie w domu

-

-

VIII

stacjonarnie w szkole

3

polbruk przy boisku sportowym

 

wtorek

klasa

rodzaj nauczania

sala

strefy przebywania na przerwach

IV

stacjonarnie w szkole

8

plac zabaw

V

zdalnie w domu

-

-

VIa

stacjonarnie w szkole

6

polbruk przy budynkach gospodarczych

VIb

zdalnie w domu

-

-

VIIa

zdalnie w domu

-

-

VIIb

stacjonarnie w szkole

1

plac przed szkołą

VIII

stacjonarnie w szkole

3

polbruk przy boisku sportowym

 

środa

klasa

rodzaj nauczania

sala

strefy przebywania na przerwach

IV

zdalnie w domu

-

-

V

stacjonarnie w szkole

8

plac zabaw

VIa

zdalnie w domu

-

-

VIb

stacjonarnie w szkole

4

polbruk przy budynkach gospodarczych

VIIa

stacjonarnie w szkole

1

plac przed szkołą

VIIb

zdalnie w domu

-

-

VIII

stacjonarnie w szkole

3

polbruk przy boisku sportowym

 

czwartek

klasa

rodzaj nauczania

sala

strefy przebywania na przerwach

IV

stacjonarnie w szkole

8

plac zabaw

V

zdalnie w domu

-

-

VIa

stacjonarnie w szkole

6

polbruk przy budynkach gospodarczych

VIb

zdalnie w domu

-

-

VIIa

zdalnie w domu

-

-

VIIb

stacjonarnie w szkole

1

plac przed szkołą

VIII

stacjonarnie w szkole

3

polbruk przy boisku sportowym

 

piątek

klasa

rodzaj nauczania

sala

strefy przebywania na przerwach

IV

zdalnie w domu

-

-

V

stacjonarnie w szkole

8

plac zabaw

VIa

zdalnie w domu

-

-

VIb

stacjonarnie w szkole

4

polbruk przy budynkach gospodarczych

VIIa

stacjonarnie w szkole

1

plac przed szkołą

VIIb

zdalnie w domu

-

-

VIII

stacjonarnie w szkole

3

polbruk przy boisku sportowym