Zgodnie z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz w celu kultywowania i poszanowania zwyczajów i tradycji świąt klasa III realizowała projekt pod hasłem „Poznaję zwyczaje wielkanocne”.  Projekt był realizowany na wielu edukacjach. Wykorzystywaliśmy wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, technicznej, plastycznej, matematycznej, informatycznej. Rozpoczęliśmy od poznania historii i tradycji przygotowywania palm wielkanocnych, potem było malowanie jajek, pisanek, kraszanek, legendy o symbolice jajek. Później przyszedł czas na wykorzystanie umiejętności informatycznych i stworzyliśmy kartki świąteczne i napisaliśmy życzenia w poznanych programach. Na koniec z plasteliny przygotowaliśmy koszyk wielkanocny. Śniadanie gotowe. Zapraszamy do obejrzenia niektórych naszych prac.

 Wychowawca Iwona Waleńska