"Dobro – im więcej go dajesz, tym więcej dostajesz”

W tym roku szkoła przystąpiła do akcji MEN „Razem na Święta”, której celem jest zachęcanie uczniów do niesienia pomocy innym oraz budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Przedstawiciele samorządu i Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowali kartki z świątecznymi życzeniami dla emerytowanych pracowników placówki oraz zorganizowali zbiórkę darów dla seniorów, osób samotnych, chorych i potrzebujących pomocy. Świąteczne paczki trafiły do 11 osób z Lipy i okolic.

 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DO DARCZYŃCÓW ORAZ WSZYSTKICH OSÓB,

DZIĘKI KTÓRYM MOGLIŚMY ZREALIZOWAĆ PODJĘTE DZIAŁANIE!

 

Joanna Gryl

Marta Nowak