Jak co roku w naszej szkole odbył się konkurs na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami po angielsku.

Uczniowie przesyłali zdjęcia wykonanej kartki, ze względu na szczególny czas, z którym obecnie musimy się zmagać.
Młodsi uczniowie naszej szkoły wykonywali kartkę bożonarodzeniową metodą tradycyjną. Uczniowie klas IV-VIII do przygotowania własnej e-kartki wykorzystywali odpowiednie narzędzia technologii.
I miejsce w konkursie Christmas Ecards dla klas I-III zajął Oskar Szymański z klasy I.
W klasach IV-VIII zwyciężyła Dobrawa Jankowska z klasy VI b. 
Wyróżnienie otrzymał Krzysztof Zuba z klasy V.
 
Wszystkie nadesłane kartki zostaną rozesłane do wielu szkół w Polsce i zagranicą w ramach międzynarodowego projektu eTwinning "Christmas Ecards", którego założycielem i koordynatorem w tym roku jest nasza szkoła.
 
Agnieszka Nowicka
 
 
 
Do naszej szkoły również napływają kartki z różnych stron Polski i Europy.
Zobaczcie Państwo sami:
 
 

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/b47f4a168.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/b26c37268.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/b9b78e4a8.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/b8ae04f28.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/b59168aa8.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/b386eb368.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/b06a4eee8.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/b6ac1cba8.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/b38f80728.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/b072e42a8.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/af695ad28.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/ae5fd17a8.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/bca186ac8.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/b771d7b48.jpg https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/22/722/133722/images/b6684e5c8.jpg

https://www.canva.com/design/DAEQp0wqlGI/_DtLCiWBaqsNYiWhtDjCBA/view?utm_content=DAEQp0wqlGI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

https://drive.google.com/file/d/1bmwnjiOZrNXUudiJcVbgdlllAfrhKFOP/view

https://drive.google.com/file/d/1efz-ooc14PLrWLGFkyhS2oU5ZIzh_1uI/view

https://szkolarudno-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/gajowniczek-aftykaiwona_szkolarudno_onmicrosoft_com/ERmgsBIee6pOt2gsrd_SHvkBKDcZkuil0Ep-9_9ucdfeCQ?rtime=_IKFNh-h2Eg