Jestem uczniem Pierwszej Klasy!

Dnia 13 października 2020r. w sali gimnastycznej odbyło się pasowanie na ucznia klasy
pierwszej. Dzieci rozpoczęły występem artystycznym, w którym każdy się zaprezentował.
Następnie uczniowie złożyli ślubowanie: ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się
pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po ślubowaniu dzieci zostały pasowane ołówkiem na ucznia klasy I Szkoły Podstawowej im.
Władysława Reymonta w Lipiej Górze i otrzymali pamiątkowe dyplomy i rożki obfitości ze
słodyczami.