Komunikat

z dnia 18.06.2020

w sprawie organizacji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i harmonogramu odbioru świadectw

 

W dniu 26.06.2020 nie przewidujemy uroczystego zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym dniu uczniowie odbiorą świadectwa, dyplomy, nagrody, stypendia od wychowawców klas z zachowaniem reżimu sanitarnego według poniższego harmonogramu. Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi bez objawów chorobowych. Muszą mieć maseczki, gumowe rękawiczki nie są konieczne gdyż zdezynfekują ręce. Uczniowie zachowują odstęp przynajmniej 1,5 m od siebie, nie grupują się. Po odbiorze świadectwa udają się do domu. Rodzice nie wchodzą z dziećmi na teren szkoły. Mogą czekać na dziecko przed szkołą z zachowaniem bezpiecznej odległości.

 

Harmonogram odbioru świadectw w Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze

w dniu 26 czerwca 2020r

Godzina odbioru

klasa

Miejsce odbioru

8.00

VIII

boisko szkolne przy schodach środkowych – uczniowie wchodzą i wychodzą przez plac zabaw

9.00

I

boisko szkolne przy schodach środkowych –uczniowie wchodzą i wychodzą przez plac zabaw

9.00

II

boisko sportowe przy oznakowanym miejscu- uczniowie wchodzą i wychodzą przez boisko sportowe

9.00

III

boisko szkolne przy wejściu bocznym- uczniowie wchodzą i wychodzą przez plac zabaw

9.00

IV

boisko szkolne przy schodach do sali gimnastycznej- uczniowie wchodzą i wychodzą przez boisko sportowe

10.00

Va 11

boisko szkolne przy wejściu bocznym uczniowie wchodzą i wychodzą przez plac zabaw

10.00

Vb 16

boisko szkolne przy schodach środkowych– uczniowie wchodzą i wychodzą przez plac zabaw

10.00

VIa 17

boisko sportowe przy oznaczonym miejscu- uczniowie wchodzą i wychodzą przez boisko sportowe

10.00

VIb 19

boisko sportowe przy oznaczonym miejscu- uczniowie wchodzą i wychodzą przez boisko sportowe

10.00

VII 16

boisko szkolne przy schodach do sali gimnastycznej- uczniowie wchodzą i wychodzą przez boisko sportowe

Uwaga: w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych- deszcz, burza uczniowie zostaną skierowani w odpowiednie miejsce przez nauczycieli.

 

Klasa VIII odbiera zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniu 31.07.2020 r od godziny 8.00 do 12.00 w kolejności alfabetycznej co 15 minut. Absolwent z nr 1 odbiera zaświadczenie o godzinie 8.00 następni zgodnie z kolejnością o 8.15, 8.30, 8.45 itd.