Drukuj

 

Zarządzenie Nr 8/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin z dnia 31 stycznia 2022 roku

Zarządzenie Nr 0200.2.2022

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej

Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023