Przewodnicząca: Teresa Bureta

Zastępca przewodniczącej: Julia Latańska

Sekretarz: Antonina Bedyńska

Skarbnik: Urszula Brzoza

 

Poczet sztandarowy:

Dobrawa Jankowska

Oliwia Bedyńska

Antoni Kończak