Dyrektor Zespołu Szkół
mgr Małgorzata Rychert

:: :: ::

 Wicedyrektor Zespołu Szkół
 mgr Iwona Waleńska